پروفیل بازشو در 507-4
پروفیل بازشو در 507-4

پروفیل بازشو در

پروفیل بازشو در همان طور که از نام آن پیداست برای بخش بازشو در به کار می رود. قابلیت استفاده از یراق با آخرین استانداردهای اروپا از خصوصیات پروفیل بازشو در است. امکان استفاده از دو نوار درزبندی مختلف جهت اتصال به پروفیل، شیشه یا پنل وجود دارد.