پروفیل در بیرون بازشو 507-17
پروفیل در بیرون بازشو 507-17

پروفیل در بیرون بازشو

پروفیل در بیرون بازشو برای تولید درهایی که به بیرون باز می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. قابلیت استفاده از یراق آلات با آخرین استانداردهای اروپا از خصوصیات این پروفیل است. امکان اتصال دو نوار درزبندی مختلف جهت اتصال به پروفیل، شیشه یا پنل وجود دارد.