ماموریت

گروه عایق کویر ماموریت خود را تولید محصولاتی با تلفیق کیفیت، ایمنی، زیبایی و سهولت کاربرد می‌داند و همواره رضایت مشتریان را در اولویت قرار می‌دهد. این شرکت در اقدامات و دورنمای حرفه‌ای خود در نظر دارد تا عملکردهایی مطابق با اصول مدرن و پایدار معماری ساختمان داشته باشد، تا آن جا که رسالت اجتماعی خود را تأثیرگذاری بر کاهش آلودگی زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و سازگاری با محیط زیست می‌داند.

در این خصوص، محصولات تولید و ارائه شونده ی گروه عایق کویر دارای استانداردهای بین‌المللی اجرای ضوابط زیست محیطی، پایداری و مصرف بهینه انرژی است.

خدمات پیش از فروش با هدف آگاه کردن مشتریان محترم از ویژگی های فنی و کاربردی در و پنجره پیش از بستن قرارداد، از اصول و وظایف تعریف شده و قطعی برای گروه عایق کویر است که می‌تواند در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاه نمودن عموم افراد و مشتریان گرامی اثرگذار بوده و آنها را به سمت انتخاب بهترین گزینه‌ها رهنمون سازد.

ماموریت