• انواع درب و پنجره دوجداره آلومینیومی

درب و پنجره آلومینیومی  یک جهت بازشو از بالا Tilt

درب و پنجره آلومینیومی  یک جهت بازشو از پهلو Turn

درب و پنجره آلومینیومی  دوجهت بازشو  Tilt & Turn

درب و پنجره آلومینیومی  دو لنگه بازشو  french

درب و پنجره آلومینیومی فولکس واگنی Tilt & slid

درب و پنجره آلومینیومی بیرون بازشو  out ware

درب و پنجره آلومینیومی آکاردئونی  folding

درب و پنجره آلومینیومی  محور بازشو pivot

در یک لنگه بازشو آلومینیومی one Leaf door

در دولنگه بازشو آلومینیومی Double leaf door

درب و پنجره آلومینیومی کشویی آلومینیومی  sliding

به تمام کسانی که تمایل به خرید درب و پنجره دوجداره آلومینیومی دارند توصیه می شود از نوع ترمال بریک استفاده کنند.

  • آشنایی با بعضی از اصطلاحات در صنعت درب و پنجره آلومینیومی

پروفیل فریم (Frem)

در درب و پنجره های دوجداره آلومینیومی ترمال بریک و یا نرمال (اختصاصی)، به پروفیلی که به عنوان چهارچوب اصلی  قاب پنجره ساختمان قرار می گیرد فریم می گویند. لولای پنجره دو حالته و یا غلطک پنجره کشویی یروی فریم قرار می گیرد.

پروفیل لنگه یا باز شو (vent)

به پروفیلی که برای بازشوی پنجره های با لنگه متحرک لولایی یا کشویی استفاده می شود، لنگه می گویند. شایان ذکر است پنجره ای که به صورت کامل پشت چهارچوب اصلی پنجره قرار می گیرد، هیدن ونت (Hiden vent) نامیده می شود. این پنجره ها فقط با پروفیل ترمال بریک قابلیت تولید دارند.

پروفیل لنگه در  (Door Vent)

پروفیل لنگه در برای بازشو در استفاده می شود. این پروفیل شامل درهای سرویس ، ورودی و در تراس است. شایان ذکر است در این سیستم نمی توان از (Hiden vent)  استفاده کرد.

 پروفیل سپری یا مولیون (Tripetalous)

پروفیلی را که در وسط پنجره به عنوان کتیبه یا جان‌پناه و یا جدا کننده قسمت ثابت و بازشو پنجره قرار می‌گیرد، سپری می‌گویند. پروفیل سپری دو نوع ثابت و متحرک دارد که متحرک آن برای درب یا پنجره فرانسوی استفاده می‌شود.

 زهوار (Double rickety)

زهوار به پروفیلی گفته می‌شود که باعث نگهداری شیشه بر روی فریم پنجره یا لنگه درب است.

فیکسر فریم  (Fram Fixer)

در تولید در و پنجره های آلومینیومی ترمال بریک برای اتصال پروفیل افقی و عمودی چهار چوب اصلی پنجره از لقمه یا فیکسر فریم استفاده می شود که این فیکسرها در داخل فریم قرار میگیرد و قابل رویت نیست.

فیکسر لنگه (Vent Fixer)

در تولید در و پنجره های آلومینیومی ترمال بریک برای اتصال پروفیل افقی و عمودی چهار چوب اصلی پنجره از لقمه یا فیکسر لنگه  استفاده می شود. لازم به ذکر است که فیکسر در پروفیل درو پنجره با هم بابت اندازه مقاومت می باشد.

لاستیک آبندی  (Sealing rubber)

نوارهای درزبندی که بر روی فریم و یا لنگه و یا سپری و زهوار قرارمیگیرد تا از اتلاف انرژی به میزان بیشتری جلوگیری نماید. که این نوار های درزبندی به دو صورت متحرک و ثابت می توانند در تولید درو پنجره های ترمال بریک استفاده شود.

گونیای فلزی (Metal brocket)

تمامی پروفیل های مصرفی در تولید دروپنجره آلومینیومی ترمال بریک دارای لبهای بوده که به تنهایی توسط فیکسر پنجره همپوشانی نمی شود. این لبه ها برای اینکه به صورت هم سطح بوده و دارای مقاومت بالاتری در تولید باشد از وسیله ای به نام گونیا فلزی استفاده می کند. و در تولید بر روی فریم ویا بازشو و یا سپری قرار میگیرد.