سطح مقطع پروفیل آلومینیوم ترمال بریک سری TS143

(Lift&Sliding Door&Window)

پروفیل آلومینیوم ترمال بریک سری TS143به صورت ریلی باز و بسته می شود و در دو حالت تک ریل و سه ریل موجود می باشد که زیبایی خاص خود را دارد. پروفیل آلومینیوم ترمال بریک سری TS143 را می توان در ابعاد بزرگ پنجره استفاده کرد تا منظره ای یک دست به شما بدهد . قابل ذکر است یراق این نوع پنجره از نظر قیمت گران است.

پروفیل فریم آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 20792-20791
این سطح مقطع برای پنجره های کشوئی(lift&slide) مناسب است.

سری TS143

پروفیل فریم (سه ریل ) آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 20792-21675-20791
این سطح مقطع فریم می باشد

سری TS143

پروفیل لنگه (بازشو پنجره) آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 20797- 20796
این سطح مقطع برای بازشو پنجره (LIFT&SLIDE ) است.

سری TS143

پروفیل سپری (مولیون) ترمال بریک آکپا

کد 20797-20796

این سطح مقطع برای اتصال  می باشد.

سری TS143

پروفیل کتیبه آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 10101-20784
این سطح مقطع برای کتیبه می باشد.

سری TS143

پروفیل سپری (کتیبه) آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 10101- 10104
این سطح مقطع برای تقسیمات می باشد.

سری TS143