پروفیل آلومینیوم ترمال بریک TH55

پنجره آلومینیوم ترمال بریک (Thermal break) یا شکست حرارتی با استفاده از تیغه های پلی آمید مانع تبادل حرارتی بین قاب‌های پنجره داخلی و خارجی می‌شوند و از اتلاف انرژی گرمایی جلوگیری می کنند. این نوع از پروفیل حاصل پروفیل‌های ترمال بریک است که از دو مقطع پروفیل آلومینیومی مجزا تشکیل شده اند.

پنجره‌های ترمال بریک عایق حرارت، رطوبت و صدا هستند. این نوع پنجره‌ها هم چنین در برابر عوامل محیطی مانند نور خورشید، باران و برف مقاوم در برابر تغییر رنگ و شکل هستند.

  • انواع پنجره آلومینیوم ترمال بریک TH55

پروفیل سپری آلومینیوم ترمال بریک TH55

پروفیل آلومینیوم ترمال بریک TH55 سپری

Tripetalous profile

20671-20859

سری TH55

فریم رو کوب دار آلومینیوم ترمال بریک TH55

پروفیل فریم روکوب

Frame profile

20672-10518

سری TH55

پروفیل فریم آلومینیوم ترمال بریک TH55

پروفیل فریم

Frame profile

20671-20672

سری TH55

لنگه کرو آلومینیوم ترمال بریک TH55

پروفیل لنگه کرو

Curved vent

20677-21593

سری TH55

پروفیل لنگه آلومینیوم ترمال بریک TH55

پروفیل لنگه

Vent profile

20677-20678

سری TH55

پروفیل آداپتور آلومینیوم ترمال بریک TH55

پروفیل آداپتور

Adapter profile

20673-20674

سری TH55

پروفیل سپری آلومینیوم ترمال بریک TH55

پروفیل سپری Tripetalous profile

20676-20671

سری TH55

اینستاگرام ما را دنبال کنید.