خمکاری پروفیل در و پنجره دوجداره upvc
اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

/
دستگاه های گروه عایق کویر قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc به ابعاد و مشخصات زیر را دارد.
نقشه فرزکاری برای انتهای وادار
راهنمای ساخت مقیاس 1:2 102.130
وادار ترکیبی 82 میلی متر 102.130
وادار 82 میلی متر 102.113
وادار 82 میلی متر 102.103
چارچوب 82 میلی متر وکا