فیلم خمکاری پروفیل پنجره دوجداره upvc

در این فیلم آموزشی نحوه خمکاری پروفیل پنجره دوجداره نمایش داده می‌شود.

خمکاری پروفیل در و پنجره دوجداره upvc

انجام خمکاری و هلال روی پروفیل پنجره های دوجداره upvc باعث می‌شود تا بسیاری از طرح‌های قدیمی نیز قابل تعویض باشند‌. همان طور که می‌دانید بیشتر پنجره‌های قدیمی هلال و خمکاری داشتند. با اتکا به خط تولید قدرتمند عایق کویر این کار با دقت و کیفیت عالی قابل اجراست. برای اندازه‌گیری قوس‌ها گاهی علاوه بر طول قوس و ارتفاع قوس نیاز به شابلون هم هست.

  • نحوه خمکاری پروفیل پنجره دوجداره

در فیلم میز شابلونی دیده می‌شود که بر اساس شعاع خم تنظیم می‌شود. تنظیم کردن میز بسته به اندازه‌هایی است که از فریم آهنی نصب شده بر روی ساختمان به دست می‌آید. دستگاه مشاهده شده قابلیت اجرای همه خم‌ها از جمله هلالی، ویترینی و مسجدی را دارد.

داخل پروفیل یک سری حفره وجود دارد که باید قبل از خم، تمام حفره ها با شابلون مخصوص خودش پر شود. این کار باعث می‌شود هنگام خمکاری پروفیل پنجره دوجداره upvc شکل حفره‌ها به هم نریزد و کارایی خود را حفظ کند.

دستگاه خمکاری پروفیل بر اساس فناوری گرمایشی کار می‌کند. پروفیل در گلیسرین داغ در دمای مناسب قرار داده می‌شود تا قابل خمکاری شود.

شیشه‌های این نوع پنجره‌ها توسط شابلون ارسالی به کارخانه شیشه سفارش داده می‌شود. کیفیت کار در کارخانه شیشه در کنار کیفیت خط تولید پنجره بسیار مهم است.

خمکاری باید با دقت و ظرافت انجام شود تا پروفیل دفرمه نشود، مخصوصاً در قسمت زهوارخور و گسکت که قبل از خمکاری انجام می‌شود.

همچنین می‌توانید در اینستاگرام سایر فیلم های آموزشی را مشاهده نمایید.