پروفیل وکا سافت لاین AD 13

وادار 82 میلی متر 102.113

با نوار درزبندی مقیاس 1:1