پروفیل وکا سافت لاین AD 13

وادار ترکیبی 82 میلی متر 102.130

با نوار درزبندی مقیاس 1:1