پروفیل وکا سافت لاین AD 13- 102.103

وادار 82 میلی متر

با نوار درزبندی مقیاس 1:1