پروفیل وکا سافت لاین AD 13 – 102.087

چارچوب 82 میلی متر

با نوار درزبندی مقیاس 1:1