پروفیل وکا سافت لاین AD 13- 102.084

چارچوب 62 میلی متر

با نوار درزبندی مقیاس 1:1