پروفیل زهوار شیشه سه جداره
پروفیل زهوار شیشه سه جداره

پروفیل زهوار شیشه سه جداره

پروفیل زهوار شیشه سه جداره دارای مشخصات زیر است:
قابلیت استفاده از نوارهای درزیندی شیشه

دارای درزگیر متصل به زهوار با تکنولوژی PCE

قابلیت ثابت کردن شیشه سه جداره با ضخامت 32 میلی متر در سری 5 چمبر