پروفیل بازشو صاف پنجره
پروفیل بازشو صاف پنجره

پروفیل بازشو صاف پنجره ویستابست

پروفیل بازشو صاف پنجره در قسمت بازشو پنجره ها به کار می رود و قابلیت استفاده از یراق آلات با آخرین استانداردهای اروپا را دارا است.

دو نوار درزبندی مختلف در نقاط اتصال به پروفیل و شیشه استفاده می شود. در ضمن این پروفیل قابلیت اتصال به پروفیل میانی متحرک را دارد.