پروفیل قاب 507-1
پروفیل قاب بلند 507-18

پروفیل قاب بلند

پروفیل قاب بلند به صورت ثابت در چارچوب در و پنجره‌ها با زیرسازی استاندارد قابل استفاده است. پروفیل قاب بلند قابلیت استفاده از نوار‌های درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل یا شیشه را دارد. همچنین پروفیل قاب بلند برای ساخت درها، پنجره های بزرگ و تولیداتی که در آن‌ها از یراق‌‌ آلات و ریل‌های مختلف روی پروفیل قاب استفاده می شود، مانند در و پنجره‌های Slide و Tilt به کار می‌رود.