پروفیل میانی متحرک 507-05
پروفیل میانی متحرک 507-05

پروفیل میانی متحرک ویستابست

پروفیل میانی متحرک برای در ها و پنجره های دو لنگه بازشو بدون ستون ثابت وسط استفاده می شود. پروفیل میانی متحرک به بازشو پنجره یا بازشو در متصل است و همراه با آن از قاب جدا می شود.

قابلیت استفاده از یراق آلات با آخرین استانداردهای اروپا در پروفیل میانی متحرک وجود دارد و از دو نقطه توسط نوار درزیندی عایق می شود.