پروفیل بازشو دکوراتیو 507-02
پروفیل بازشو دکوراتیو پنجره 507-02

پروفیل بازشو دکوراتیو پنجره

پروفیل بازشو دکوراتیو پنجره برای بخش بازشو پنجره به کار برده ‌می‌شود و قابلیت استفاده از یراق آلات با استفاده از استاندارد‌های اروپا را داراست. دو نوار درزبندی مختلف در نقاط اتصال به پروفیل و شیشه استفاده می گردد. در ضمن پروفیل بازشو دکوراتیو پنجره قابلیت استفاده به پروفیل میانی متحرک را نیز داراست.