پروفیل های سه محفظه ای

پروفیل های سه محفظه ای ویستابست

شرکت ویستابست  پروفیل های سه محفظه ای با عرض 60 میلی متر را در 19 قالب تولید می کند. این پروفیل ها سبب توانایی تولید انواع در و پنجره می شود.

پروفیل های سه محفظه ای بر طبق استانداردهای صنعت در و پنجره است از جمله این استانداردها می توان به رعایت ضخامت 3 میلی متر برای دیوارهای اصلی پروفیل اشاره کرد. خاطر نشان می شود که این پروفیل های سه محفظه ای با رعایت سلیقه های ظریف در معماری ایرانی تولید شده است.

با توجه به وجود پروفیل های خاص بازسازی در این سری، امکان تعویض پنجره های قدیمی بدون تخریب نیز به سهولت قابل انجام است.

در ادامه انواع پروفیل های سه محفظه ای را ملاحظه خواهید فرمود.