مکانیزم دو حالته جلوگیری میکند از سرقت

سرقت همیشه دغدغه همه افراد بوده است و در همین راستا شرکتهای ساخت مکانیزم درصدد بودن تا بتواند محصولی را وارد بازار کنند که جلوی این مشکل را بگیرد . در این فیلم شما میبینید که مکانیزم دو حالته باعث میشود تا درصد زیادی جلوی وارد شدن دزد به منازل گرفته شود به دلیل کیپهای که چهار طرف بازشو قرارداد بازشو محکم است .

و به دلیل اینکه دید بازشو از داخل می باشد تمام لولاها در پنجره های دو حالته از داخل قرار میگیرد و همین امر باعث میشود که سارقین به سختی بتوانند وارد شوند و تا حدودی این امر ار نا ممکن میکند .

گروه عایق کویر از دو برند وینکهاوس و کاله برای مکانیزم های خود استفاده میکند.