مکانیزم دو حالته فولکس واگنی (Tilt&Slide)

مکانیزم دو حالته فولکس واگنی یا (Tilt&Slide) برای پنجره ها با ابعاد بزرگ مناسب است و همچنین برای جاهای که فضای مناسب برای باز و بسته شدن پنجره وجود ندارد .

این یراق به دو صورت باز می شود که شما برای تهویه هوا میتوانید همیشه پنجره را به صورت tilt قراردهید.

و همچنین بیشتر مصرف کننده ها تمایل دارند از این مکانیزم برای پنجره استفاده کنند به دلیل برخورد نکردن آن با پرده  . ما در این فیلم نحوه درست باز و بسته کردن مکانیزم را به شما آموزش می دهیم .