یراق HAUTAU ATRIUM

آسایش راحت با مکانیزم  HAUTAU ATRIUM:مدیریت ایمن و راحت سیستم بازوی اتوماتیک ، کار با این مکانیزم خیلی راحت است

سیستم کشش اتوماتیک برای پنجره های کشوئی یا tilt&slide طراحی شده است که تا وزن 300کیلوگرم را ساپورت میکند و همچنین حدود 100 میلیمتر قبل از رسیدن به لبه اصلی بسته شدن ، به آرامی بازو به طور خودکار به مهر و موم تنگ کشیده می شود و به طور اتوماتیک بسته شود .

و همانطور که در فیلم میبینید این امکان وجود دارد برای پنجره های از این مکانیزم استفاده شود که در قسمت پایین پنجره به جای فریم از تریشولد استفاده شود تا در زمان رفت و آمد مشکلی ایجاد نشود .