یراق در تمام اتوماتیک وینکهاوس

یراق در تمام اتوماتیک وینکهاوس برای درهای ورودی مناسب است. با یراق در تمام اتوماتیک در منزل یا محل کار احساس امنیت بیشتری می کنید. این یراق در دارای قلاب برای امنیت بیشتر و همچنین ذخیره انرژی است.