نحوه مونتاژ توری پلیسه دبل فریم

در این فیلم مونتاژ توری پلیسه دبل فریم نشان داده شده است، توری پلیسه دبل فریم در رنگهای سفید، قهوه ای و طرح چوب (تیره-روشن) در گروه عایق کویر تولید می شود.