یراق دو حالته اکتیو پایلوت در پنجره های tilt

یراق دو حالته اکتیو پایلوت برای پنجره های tilt&turn مناسب است و شما در فیلم میبینید که چطور این یراق می تواند برای تهویه هوای منزل و محیط کار مناسب باشد و در چه مواقع نیاز است تا از یراق فرانسوی آن یا یراق های ریموت دار وینکهاوس را می توان استفاده نمود.