یراق تمام اتوماتیک Tilt

در این فیلم یراق تمام اتوماتیک Tilt جی یو نشان داده شده است،  یک ریموت یا یک کلید که در کنار یراق تمام اتوماتیک Tilt نصب میشود میتوان پنجره را بازو بسته کرد.