یراق GU

یراق GU تیلت اسلاید TILT & SLIDE مناسب برای پنجره با ابعاد بزرگ است و برای پنجره های آلومینیوم و پنجره های UPVC قابل استفاده است.