نحوه تست شیشه از لحاظ موج دار بودن

در بعضی از پروژه ها کارفرما اعلام میکند که شیشه هادارای موج می باشد .لازم به ذکر است محصولات تولیدی از شیشه های درجه یک ساختمانی که منطبق با استاندارد EN-572 است ، شامل مجموعه ای هماهنگ برای تعریف ، طبقه بندی ، تعیین مشخصات و ارزیابی شیشه های مورد مصرف در ساختمان هستند تولید می گردد.

و مجموعه عایق کویر از شرکت شیشه های معتبر شیشه های دو جداره خود را تامین میکند .

این استانداردها شامل تعیین حداقل الزامات کیفی و ابعادی (در رابطه با خطای چشمی ونوری ) بریا شیشه های فلوت می باشد. که ما در اینجا به اختصار در مورد آن صحبت میکنیم .

اندازه قطعه شده

شامل شیشه ای که با اندازه های زیر است :

ارتفاع شیشه از 1000تا 2550 میلیمتر و عرض شیشه 3210 میلیمتر است

روش های مشاهده و اندازه گیری

نقص های نوری

برای انجام این آزمون ، یک پرده حاوی مجموعه ای از نوارهای سفید و سیاه (به صورت راه راه ) از شپت شیشه ای که باید آزمون گردد، مورد مشاهده قرار میگیرد.

اندازه رایج این صفحه بین (1500میلیمتر * 1150 میلیمتر) تا (2500میلیمتر* 2000میلیمتر ) می باشد .

این صفحه حاوی زمینه سفید نیم شفاف با نوارهای موازی سیاه به عرض 25میلیمتر و فاصله 25میلیمتر و شیب 45 درجه می باشد.

این پرده از قسمت پشت با لامپ های فلوئورسان با نور سفید مهتابی (نور روز) به طور یکنواخت روشن می شود . شدت روشنایی اندازه گیری شده پرده از فاصله یک متری آن باید بین 400لوکس تا 1200لوکس باشد . اندازه گیری باید در نقطه ای واقع در روی خط عمود بر مرکز پرده صورت گیرد. دیوارهای اتاق آزمون باید با یک رنگ سیاه بدون بازتاب رنگ آمیزی گردد که دارای بازتاب پخش مساوی یا کتر از 0.10 باشد .

شیشه مورد آزمون را به طور عمودی در یک قاب نگهدارنده قرار دهید . مرکز شیشه باید در فاصله 4.5متری از پرده و بر روی خط عمود بر مرکز پرده قرار گیرد.

ادامه دارد ….