پروفیل بازشو صاف پنجره 5 محفظه ای
پروفیل بازشو صاف پنجره 5 محفظه ای

پروفیل بازشو صاف پنجره 5 محفظه ای

پروفیل بازشو صاف پنجره 5 محفظه ای در قسمت بازشو پنجره ها به کار می رود و قابلیت استفاده از یراق آلات با آخرین استانداردهای اروپا را دارا است.

دو نوار درزبندی مختلف در نقاط اتصال به پروفیل و شیشه استفاده می شود. در ضمن پروفیل بازشو صاف پنجره 5 محفظه ای قابلیت اتصال به پروفیل میانی متحرک را دارد.