نحوه باز و بسته شدن یراق تمام اتوماتیک Tilt Slide هاتو

در این مدل یراق Tilt Slide هاتو امکان کنترلی کردن یراق هم وجود دارد.

یراق تمام اتوماتیک Tilt Slide هاتو  در صورت نیاز کارفرما می تواند به صورت ریما دار باشد و در ابعاد بزرگ نیز قابلیت اجرا دارد و بازو بسته کردن آن بسیار آسان است.