پروفیل وکا سافت لاین AD 13 – 101.111

چارچوب 76 میلی متر

با نوار درزبندی مقیاس 1:1