ویژگی ها و کاربرد شیشه نشکن ( شیشه دوجدار سیکوریت ) ونوس

ویژگی های شیشه نشکن ونوس

شفافیت، رنگ، میزان عبور نور و ترکیب شیمیایی در اثر فرآیند سکوریت تغییر نمی کند. علاوه بر این ضریب انبساط، سختی، نقطه نرم شدن، وزن مخصوص، هدایت حرارتی در اثر فرآیند سکوریت بدون تغییر خواهد بود. مقاومت در برابر ضربه و استرس های حرارتی، مقاومت پیچشی وکششی توسط فرآیند سکوریت بهبود قابل توجهی خواهند داشت. شیشه نشکن ونوس در مقابل بار یکسان بسیار مقاوم تر از شیشه عادی که دارای اندازه و ضخامت یکسانی است، کار می کند.

مقاومت حرارتی شیشه نشکن بالا است. پایداری شیشه های نشکن در مقابل حرارت سه برابر بیشتر از شیشه های معمولی است، این شیشه ها تغییرات حرارتی را تا 300 درجه سانتی گراد تحمل می کنند.

الگوی شکست شیشه در فرآیند تغییر می کند. در صورت ضربه شدید به شیشه نشکن این شیشه ها به قطعات بسیار کوچکی تقسیم می شود که مانند شیشه عادی برنده نیست و خسارت جانی و مالی حادثه را بسیار کم می کند. این موضوع در زمان بلایای طبیعی همچون زلزله و طوفان بسیار مهم خواهد بود. مقاومت مکانیکی شیشه های نشکن تقریبا 5 برابر شیشه های معمولی است.

V-Temp نام شیشه نشکن ونوس است.

شیشه نشکن ونوس

کاربرد شیشه نشکن

انواع پنجره

نمای ساختمان ها

درهای ورودی ثابت و متحرک

پارتیشن

ویترین و پیشخوان فروشگاه ها

در پاسیو

نرده های شیشه ای