یراق دو حالته وینکهاوس عایق صد درصد

در این آزمایش نشان داده شده است که در صورت بسته بودن پنجره دو جداره به هیچ عنوان آب و گرد و خاک نفوذ نمی کند و یراق دو حالته وینکهاوس عایق صد در صد در مقابل رطوبت و گرد و خاک می باشد.