مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی سرخرود به نمایندگی آقای مهندس نبی بخش با حضور جمعی از مدیران گروه عایق کویر یزد در تاریخ 27 شهریور ماه 1398