مصاحبه تلویزیونی برنامه بارکد از شبکه ایران کالا با آقایان مهندس اخوان دستمالچی مدیر عامل و مهندس افلاطونیان مدیر فروش گروه عایق کویر یزد