دستگاه الوماتیک sbz610

گروه عایق کویر از دستگاههای به روز الوماتیک آلمان برای تولید در و پنجره دو جداره استفاده میکند.

دستگاه الوماتیک تمام اتوماتیک می باشد و ضریب خطای آنها صفر است .

دستگاهی که در فیلم مشاهده میکنید دستگاه برش پروفیل یوپی وی سی می باشد.