تعویض پنجره قدیم با جدید

به شما توصیه میکنیم برای اینکه یک نصب خوب داشته  باشیدو تعویض پنجره شما با دقت و تمیز انجام شود  این فیلم را ببینید

برای تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های جدید در اول از همه سایز پنجره را چک کرده و بعد اقدام به کندن پنجره قدیم میکنیم بعد از کندن پنجره زیر سازی آن را درست کرده و از چندین نقطه اندازه ها را چک میکنیم تا بتوانیم پنجره را طراز نصب کنیم بعد از این قسمت بازشوهای پنجره را باز کرده و فریم پنجره را نصب میکنیم .

بعد از نصب فریم پنجره را کاملا چک میکنیم تا طراز باشد بعد از نصب کامل پنجره نوبت به شیشه ها می رسد که باید از اسپیسر زیر شیشه ای استفاده کرد تا شیشه ها در جای مناسب خود قرارگیرد بعد از قراردادن شیشه گلیزینگ ها رو نصب میکنیم .

بعد از نصب کامل پنجره و شیشه باز و بسته کردن پنجره و یراق آلات رو چک میکنیم که پنجره راحت بازو بسته شود و در آخر تمام پنجره و شیشه ها رو تمیز کرده تا گردو خاک در آن نباشد .