پروفیل وکا سافت لاین AD 13 – 101.094

چارچوب 100 میلی متر

با نوار درزبندی مقیاس 1:1