نوشته‌ها

پنجره UPVC آقای هاتف یزد

پنجره UPVC – یزد- آقای مهندس هاتف

پروژه: پنجره UPVC- یزد- آقای مهندس هاتف کارفرما: آقای مهندس هاتف محل اجرا: یزد سال: 1399 پروفیل مصرفی: وکا (VEKA) یک‌رو لمینت و سفید یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: فلوت سفید
یراق دو حالته اکتیو پایلوت برای پنجره های tilt
گنجی

پنجره UPVC – آقای گنجی

محل اجرا: گردنه حیران سال: 1395 پروفیل مصرفی: وکا آلمان یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده و سکوریت
اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

/
دستگاه های گروه عایق کویر قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc به ابعاد و مشخصات زیر را دارد.
نقشه فرزکاری برای انتهای وادار
راهنمای ساخت مقیاس 1:2 102.130
وادار ترکیبی 82 میلی متر 102.130

نمونه کارها

پنجره UPVC آقای هاتف یزد

پنجره UPVC – یزد- آقای مهندس هاتف

پروژه: پنجره UPVC- یزد- آقای مهندس هاتف کارفرما: آقای مهندس هاتف محل اجرا: یزد سال: 1399 پروفیل مصرفی: وکا (VEKA) یک‌رو لمینت و سفید یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: فلوت سفید
یراق دو حالته اکتیو پایلوت برای پنجره های tilt
گنجی

پنجره UPVC – آقای گنجی

محل اجرا: گردنه حیران سال: 1395 پروفیل مصرفی: وکا آلمان یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده و سکوریت
اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

/
دستگاه های گروه عایق کویر قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc به ابعاد و مشخصات زیر را دارد.
نقشه فرزکاری برای انتهای وادار
راهنمای ساخت مقیاس 1:2 102.130
وادار ترکیبی 82 میلی متر 102.130