نوشته‌ها

مشهد - مرغ فریمانه

پنجره UPVC – مرغ فریمانه

پروژه: پنجره UPVC - مرغ فریمانه نماینده: خانم بنایی - نمایندگی خراسان رضوی محل اجرا: مشهد سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست کشوئی یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
الیگودرز - آقای صادقی

پنجره UPVC – آقای صادقی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی - نمایندگی لرستان کارفرما: آقای صادقی محل اجرا: الیگودرز سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
یزد - اخوان سیگاری

پنجره UPVC – اخوان سیگاری

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس اخوان سیگاری محل اجرا: یزد سال: 1393 پروفیل مصرفی: وکا لمینیت وینچستر یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
درود - آقای جاوید

پنجره UPVC – آقای جاوید

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای جاوید محل اجرا: لرستان - درود سال: 1395 پروفیل مصرفی: سیندژ لمینیت یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
خرم آباد - آقای محمدی

پنجره UPVC – آقای محمدی

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای محمدی محل اجرا: لرستان - خرم آباد سال: 1394 پروفیل مصرفی: ویستابست کشوی یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
تهیه پروفیل upvc
در و پنجره دو جداره
پروفیل اتصال کوچک قاب
پروفیل منقسم شیشه
پروفیل زهوار شیشه دوجداره

نمونه کارها

مشهد - مرغ فریمانه

پنجره UPVC – مرغ فریمانه

پروژه: پنجره UPVC - مرغ فریمانه نماینده: خانم بنایی - نمایندگی خراسان رضوی محل اجرا: مشهد سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست کشوئی یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
الیگودرز - آقای صادقی

پنجره UPVC – آقای صادقی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای صادقی - نمایندگی لرستان کارفرما: آقای صادقی محل اجرا: الیگودرز سال: 1396 پروفیل مصرفی: سیندژ یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
یزد - اخوان سیگاری

پنجره UPVC – اخوان سیگاری

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس اخوان سیگاری محل اجرا: یزد سال: 1393 پروفیل مصرفی: وکا لمینیت وینچستر یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
درود - آقای جاوید

پنجره UPVC – آقای جاوید

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای جاوید محل اجرا: لرستان - درود سال: 1395 پروفیل مصرفی: سیندژ لمینیت یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
خرم آباد - آقای محمدی

پنجره UPVC – آقای محمدی

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای محمدی محل اجرا: لرستان - خرم آباد سال: 1394 پروفیل مصرفی: ویستابست کشوی یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
تهیه پروفیل upvc
در و پنجره دو جداره
پروفیل اتصال کوچک قاب
پروفیل منقسم شیشه
پروفیل زهوار شیشه دوجداره