ساختار پنجره دوجداره

ساختار پنجره های دو جداره به شرح زیر می باشد .

پنجره های اتاق زیر شیروانی

در طراحی و برنامه ریزی اندازه پنجره ها ی دو جداره  ، درجه نور روز بهینه به مقصود اصلی کاربری اتاق وابسته است که باید در مورد آن تصمیم گیری شود . به عنوان مثال ، تهویه در داخل ساختمان نیازمند پنجره هایی با ابعاد حداقل یک هشتم مساحت کف اتاق نشیمن است . پنجره های بزرگ ، اتاق نشیمن را راحت تر می کنند . پهنای پنجره ها در طبقات دوم می توانند با توجه به فاصله میان تیرهای عرضی طاق انتخاب شوند . پنجره هایی که تا حد امکان بزرگ گرفته می شوند ، در اتاق های نشیمن باید به واسطه فاصله میان تیرهای چوبی انتخاب شوند . سقف های شیب دار، پنجره های کوتاه تری نیاز دارند ، در حالی که سقف های صاف ، نیازمند پنجره های بلندتری هستند . پنجره های سقفی می توانند به وسیله صفحات فلاشینگ پیش ساخته به یکدیگر از کنار هم و یا از بالاو پایین متصل هستند ، مرتبط گردند.

ساختار پنجره دوجداره

مقاطع چوبی برای چرخیدن پنجره و بلند شدن آن ، و پنجره های دوار ، به صورت استاندارد در آمده اند . پنجره دوجداره  بر اساس چگونگی ،  Aتا D و یا براساس نوع چهار چوب از Eتا H طبقه بندی شده اند . پنجره ها به منظور های خاصی به کار می روند ، به عنوان مثال ، محافظت در برابر گرما و صدای آزار دهنده ، بنابراین به این منجر شده است که مجموعه بزرگی از طراحی های متنوع برای پنجره ها ارائه گردد. پنجره هایی که از طرف خارج نصب می شوند و پنجره های فرانسوی باید حداقل دارای عایق سازی مناسب و یا شیشه دو جداره باشند . مقدار مناسب برای عبور گرما از پنجره ها نباید بیش از 1.3 باشد . طراحی هر پنجره باید برآورد کننده نیازهای تکنیکی مرتبط با بخش های گوناگون ساختمان نیز باشد . عوامل اصلی و مهم عبارتند از : شکل ، تقسیمات ، چگونگی باز شدن ، مصالح ، چهار چوب و عملکرد سطح ، تهویه ، عایق سازی در برابر صدا و حرارت ، مقاومت در برابر آتش سوزی ،نکات کلی امنیتی و در عین حال استفاده از شیشه های ایمنی نیز ، عواملی هستند که باید برآورد شوند . طراحی مقاطع ، مکان قرارگیری ، توع اتصالات و درزبندی ها مهمترین عواملی هستند که ضد آب بودن طولانی درزها را تضمین می کنند . ساخت و ساز اجزا مانند جعبه های رولی پشت پنجره ها ، صفحات پنجره ها و دریچه ها باید با عایق سازی در برابر صدا نیز مانند سایر ویژگی های تکنیکی مطابقت داشته باشد.

تمیز کردن پنجره دوجداره

بالابر نماها و تجهیزات متحرک آن ( که دسترسی به سطوح شیشه های ثابت کمک می کنند) معمولا برای تمیز کردن پنجره ها به کار برده می شوند . همه این ها برای تعمیر و نگه داری در دسترس می باشند در عین حال هزینه های مربوط به قراردادن داربست را کاهش می دهند ) و اگر در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند ، می توانند در بعضی از کارهای جزیی ساختمان های گوناگون نیز مورد استفاده قرار گیرند ( به عنوان مثال در تثبیت کرکره ها و یا نصب پنجره ها و غیره )

منبع :http://rtdgroup.ir