بازدید گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی شهربابک- آقای محمد کریمیان

نمایندگان گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی آقای محمد کریمیان در شهربابک بازدید کردند.

محصولات این دفتر انواع در و پنجره آلومینیومی و در و پنجره UPVC هستند.

اینستاگرام ما را هم دنبال کنید.