بازدید گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی بندرعباس- آقای سالاری

گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی آقای سالاری در بندرعباس بازدید کردند.

محصولات این دفتر انواع در و پنجره آلومینیومی و در و پنجره UPVC هستند.

اینستاگرام ما را هم دنبال کنید.