بازدید گروه عایق کویر از دفتر نمایندگی کرمان، آقای ابراهیمی

نمایندگان گروه عایق کویر یزد از دفتر نمایندگی کرمان، آقای ابراهیمی و پروژه‌های انجام شده توسط این نمایندگی بازدید کردند.

در مجموعه گالری زیر، تصاویر و ویدئوهای مربوط به محصولات در و پنجره آلومینیومی و در و پنجره UPVC و همچنین پروژه‌های آقای زنگی‌آبادی، عالم‌زاده و هزار و یک‌شب، برای دیدن در دسترس هستند.

اینستاگرام ما را هم دنبال کنید.