کاغذ دیواری برای جلوگیری از ریزش ساختمان در برابر زلزله

زمانی که زلزله رخ می هد در اکثر موارد ریزش دیوار و سقف ساختمان ها باعث تلفات انسانی می شود ، اما یک کاغذ دیواری مخصوص که توسط پژوهشگران دانشگاه کارلسروهه آلمان اختراع شده، قادر به جلوگیری ازریزش ساختمان است . دانشمندان موسسه فناوری کارلسروهه (KIT) کاغذ دیواری ای اختراع کرده اند که نیروی حاصل از زمین لرزه را به تمام دیوار یک ساختمان منتقل کرده و از این طریق مانع از ریزش دیوار دیوار می شود.راز اصلی این کاعذ دیواری آن است که هم باید سفت و محکم و هم انعطاف پذیر باشد . به گفته ی موریتس اوربان ، پژوهشگر موسسه فناوری کارلسروهه ، این کاغذ حاوی دو عنصر مهم است ، یکی الیاف و رشته های سفت و محکم شیشه و دیگری ماده مصنوعی پلی پروپیلن . الیاف شیشه در چهار جهت مختلف بافته می شوند تا اینکه بتواند نیروهای حاصل از زمین لرزه را بر تمامی دیوار تقسیم کنند.

اوربان می گوید : (چنین ویژگی ای از ایجاد درز و شکاف در دیوار جلوگیری می کند ، زیرا نیروهای ناشی از زلزله برسطح بزرگی تقسیم می شوند و دیگر نمی توانند بخش های ضعیف دیوار را متاثر کنند ) اگر شدت زلزله زیاد باشد ، دیوار شکاف بر می دارد ، اما این الیاف شیشه یی هستند که از فروپاشی دیوار جلوگیری می کنند . ماده مصنوعی پلی پروپیلن که در داخل این کاغذ دیواری وجود دارد ، دو طرف درز دیوار را به هم نگه می دارد و از این طریق از ریزش سنگ و آجر جلوگیری می کند.

کاغذ دیواری ضد زلزله همانند کاغذ دیواری های معمولی دیگر بر روی سطح داخلی دیوار ساختمان کشیده می شود . این کاغذ ویژه را نیز می توان رنگ کرد یا برروی آن یک کاغذ دیواری معمولی کشید . به گفته طراحان ، این کاغذ دیواری به دلیل داشتن روزنه های مختلف از شکل گیری کپک نیز جلوگیری می کند . اما برای چسباندن این کاغذ دیواری بر روی دیوار استفاده از چسب معمولی کافی نیست . همانند خود کاغذ دیواری این چسب هم باید در عین حال سفت و انعطاف پذیر باشد . این چسب مخصوص که توسط شرکت بایر (Bayer Material Science) تولید می شود ، دارای پلیمر ( پلی یورتان ) است . با این ماده ، چسب مخصوص به هنگام تکان های زمین قابلیت خاصی از خود بروز می دهد . در چنین وضعیتی ترکیبات هیدروژنی این چسب از هم جدا شده و در جای دیگر دوباره به هم می پیوندند . این امر سبب می شود که از گسیختگی سنگ ها و آجر های ساختمان جلوگیری شود .

منبع : پنجره ایرانیان