استفاده از پنجره دو جداره اجباری است

استفاده از پنجره دو جداره اجباری است

یک عضو سازمان نظام مهندسی گفت : با توجه به مقررات مبحث 19 ساختمان ، استفاده از پنجره دو جداره در ساختمان ها اجباری است . آرمین  خانی با اشاره به مزایای استفاده از پنجره  های دوجدارهدر ساختمان ها ، تصریح کرد : استفاده از پنجره های دوجداره در راستای رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها است که باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمان ها و در نتیجه کاهش مصرف انرژی می شود.

وی با اشاره به مقدار صرفه جویی انجام شده با استفاده از پنجره های دو جداره در ساختمان ها ، یادآور شد : با استفاد ه از پنجره های دو جداره در ساختمان ها و همچنین رعایت دیگر موارد توصیه شده  در آیین نامه ها مانند عایق حرارتی بودن دیوارها و طراحی سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب می توان در مصرف انرژی مورد نیاز ساختمان ها تا 40 درصد صرفه جویی کرد که وقتی این درصد را با توجه به تعداد ساختمان های موجود در کل کشور بررسی می کنیم رقم قابل توجهی می شود.

وی در ادامه افزود : اگر بخواهیم مقایسه ای بین هزینه انجام ده برای استفاده از پنجره های دو جداره در ساختمان ها و صرفه جویی انجام شده با استفاده از این پنجره ها انجام دهیم ، مشخص می شود که بعد از گذشت 2تا 3 سال کل هزینه های انجام شده مستهلک شده و بعد از این مدت منجر به صرفه جویی هزینه های مربوط به انرژی ساختمان ها می شود .

خانی با اشاره به لزوم انجام فرهنگ ساز در زمینه استفاده از پنجره های دو جداره ، اظهار کرد: باید در این زمینه فرهنگسازی لازم با استفاده از ظرفیت صدا و سیما ، مطبوعات ، سایت ها و به ویژه مهندسین ناظر صورت گیرد تا مردم با توجه به مزایای این پنجره ها وسودی که نصیب خودشان می گردد به استفاده از آن رغبت بیشتری نشان دهند . این عضو نظام مهندسی با اشاره به روند رو به رشد استفاده از پنجره های دوجداره در ایران ، خاطرنشان کرد : با انجام اقدامات مناسب طی چندین سال و فرهنگ سازی انجام شده روند استفاده از این پنجره ها رو به رشد است و همه ساله تعداد بیشتری کارفرما و شرکت ها تمایل به استفاده از این پنجره ها پیدا می کنند.

منبع : پنجره ایرانیان شماره 67