پنجره ها چشم ساختمان هستند

اگر نور روز به عنوان عامل بسیار مهمی به شمار آید که باید به داخل اتاق اضافه شود ، پنجره ها نیز به عنوان وسایل ضروری در نظر گرفته خواهند شد .

پنجره ها از دریچه های آسان و ساده برای نور روز ، به یک شکل و سبک خاص و نیم دایره های قوسی رومانسک تا پنجره های باروک که به وسیله تزئینات بسیاری پوشیده شده ، توسعه یافته اند . در کشورهای اروپایی که در شمال آلپ قرار گرفته اند ، پنجره ها به فرم هایی با شکل و شمایل قدرتمندی طراحی و ساخته می شوند . بر خلاف آن ، در مناطقی که درنواحی مدیترانه ای هستند، زندگی روزمره به معنی گذراندن روز در فضای داخلی است . بنابراین ، مردم به نور وابسته هستند ، زیرا نور مصنوعی گران بوده و نور پردازی خوب یک اتاق در مدت ساعات تاریکی ،دور از دسترس جمعیت محلی است . از سوی دیگر ، هر فضای کار ، نیازمند پنجره ای است که به محیط بیرون مشرف باشد. فضای پنجره که نور را عبور می دهد ، باید حداقل یک بیستم از مساحت کف را در فضای کار داشته باشد . پهنای کلی تمام پنجره ها باید حداقل به یک دهم پهنای تمام دیوارها برسد و برای اتاق های کاری که 3.5 متر یا بیشتر ارتفاع دارند ، نور انتقالی از سطح پنجره ها باید حداقل 30درصد از سطح دیواره های بیرونی باشد . برای اتاق کار با ابعاد مشابه اتاق نشیمن ، قوانین زیر باید به کار برده شوند:

  • حداقل ارتفاع برای سطوح شیشه ای باید 1.3 متر باشند.
  • ارتفاع پنجره هایی که از سطح زمین شروع می شوند ، باید بیشتر از 0.9متر باشند.
  • ارتفاع کلی پنجره باید 50درصد پهنای اتاق کار باشد .

پوشش بیرونی پنجره ها

اندازه های حفاظتی باید از درخشش جلوگیری ، و ورود حرارت خورشیدی را تنظیم کنند . در آب و هوای معتدل ،بازشوهای بزرگ پنجره ها ، مقدار زیاد اما ، کنترل شده نور را ترجیح می دهند ، اما در آب و هوای گرم ، پنجره های کوچک با ورود نورهای کافی را به کار می برند . پنجره های کرکره ای ( صفحات تخت چوبی ، آلومینیومی و یا پلاستیکی  ) پشت پنجره های رولی و کرکره ای زاویه دار خورشیدی همه مفید هستند و می توانند در مکان مناسب قرار گیرند . ابزارهای ثابت خارجی همه به طور مشخص برای انعطاف پذیری کمتری از بخش های راست گوشه ( مستطیل شکل) و بخش های الحاقی می باشند. پانل های عمودی کرکره ای ( خواه به صورت ثابت ، خواه به صورت دوار روی تکیه گاه بخش تخته ای ) همه برای صفحات شیشه ای بلند و یا زاویه دار مناسب هستند . گرمایی که در نما تا بالای ساختمان حرکت می کند ، باید بتواند از جایی خارج شده و در واقع توسط نورگیرهای خارجی محبوس نشده ، و دوباره از نورگیرهای باز سقفی به داخل هدایت شود . سایه بان درونی برای کاهش گرمایی خورشید ، کمتر از سایه بان های خارجی کارایی دارند، زیرا گرمایی که جذب می نمایند در اتاق رها می شود.

ادامه دارد….

منبع :http://rtdgroup.ir