چوب شفاف جایگزین شیشه در پنجره‌ها می شود

چوب شفاف

طبق ادعای محققان چوب شفاف شرایط عایق حرارتی بهتری را فراهم کرده و باعث عبور نور ثابت و یک دست تری شده، که باعث از بین رفتن بازتاب نور می شود. ایده این تحقبق که در مجله Advanced Energy Materials انتشار یافته، از نتایج آزمایش هایی بر روی یک خانه کوچک مدل بدست آمده است که در سقف آن پنل‌های چوبی شفاف به کار برده شده بود.

چوب شفاف