توافق ایران و کره و امضا قرارداد در زمينه ساخت‌وساز و کاهش مصرف انرژی

با توافق ایران و کره تفاهم نامه مشترکی بین مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی کشور با موسسه فناوری ساختمان و مهندسی عمران کره‌‌ جنوبی،در زمینه های  تبادل دانش، کاهش دادن مصرف انرژی در ساختمان های جدید، تحقیقات و تخصص در زمینه‌های زیرساخت، راه، آموزش، امور حمل و نقل، فناوری ساخت‌و‌ساز ساختمان، و بخش‌های مرتبط به امضا رسید.

توافق ایران و کره