884 واحد مسکونی در شهرک پردیس و پرند نیاز به نوسازی ساختمان دارند

نوسازی ساختمان ها

اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره ایمنی و نوسازی ساختمان های مسکن مهر شهرک جدید پردیس و پرند: در جریان توسعه شهرک جدید پردیس ۳۱۹ بلوک ساختمانی ۱۰ و ۱۵ طبقه احداث شده یا در دست احداث داریم، که این ساختمان ها از نظر ایمنی همانند ساختمان پلاسکو میباشند. در شهرک پرند نیز ۵۶۵ بلوک ساختمانی بالای ۱۲ طبقه در حال ساخته شدن میباشد. با اینکه ساختمان پلاسکو در مرکز شهر تهران قرار داشت در هنگام حادثه مشکلات زیادی را برای ما رقم زد، اکنون شما امکانات شهرداری پرند و پردیس را در هنگام حادثه ای این چنین در نظر بگیرید، وی در ادامه بیان کرد: به اعتقاد من، ما در کشور نیاز به بازخوانی اندیشه زندگی مدرن داریم. نمی‌ توانیم بگوییم چون توانایی ساختن ساختمان های بلند مرتبه را داریم، پس از هر طریقی میتوانیم این کار را انجام دهیم. این امر نشان دهنده موقعیت خطیر ما و احتیاج مبرم به نوسازی ساختمان های ما در کشور است.

نوسازی ساختمان